سرور اختصاصی

از بابت سرور خیالت راحته . . . !!!

سرور های ایران

پشتیبانی اختصاصی ۲۴ ساعته

پایه

 • ۳ گیگابایت RAM
 • ۳ هسته vCPU
 • ۱۰۰ گیگابایت فضایSSD
در ماه 318 هزار تومان

اقتصادی

 • ۳ گیگابایت RAM
 • ۶ هسته vCPU
 • ۱۰۰ گیگابایت فضای SSD
در ماه ۳۹۹ هزار تومان

استاندارد

 • ۸ گیگابایت RAM
 • ۸ هسته vCPU
 • ۲۰۰ گیگابایت فضای SSD
در ماه ۴۹۹ هزار تومان

تجاری

 • ۱۰ گیگابایت RAM
 • ۱۰ هسته vCPU
 • ۲۰۰ گیگابایت فضای SSD
در ماه ۵۹۹ هزار تومان

سرور های اروپا

پشتیبانی اختصاصی ۲۴ ساعته

پایه

 • ۳ گیگابایت RAM
 • ۳ هسته vCPU
 • ۱۰۰ گیگابایت فضایSSD
در ماه ۵۴۹ هزار تومان

اقتصادی

 • ۳ گیگابایت RAM
 • ۶ هسته vCPU
 • ۱۰۰ گیگابایت فضای SSD
در ماه ۶۹۹ هزار تومان

استاندارد

 • ۸ گیگابایت RAM
 • ۸ هسته vCPU
 • ۲۰۰ گیگابایت فضای SSD
در ماه ۷۹۹ هزار تومان

تجاری

 • ۱۰ گیگابایت RAM
 • ۱۰ هسته vCPU
 • ۲۰۰ گیگابایت فضای SSD
در ماه ۹۴۹ هزار تومان

پشتیان تلفنی در تمام ساعات روز

تماس با تیم پشتیانی : 02191023101

خصوصیات ما

با خیالی آسوده از خدمات استفاده کنید

همکاران ما